Malibu wafers

Malibu milk 50 g

Malibu cocoa 70 g

Maliby strawberry 30 g

Malibu lemon 30 g

Malibu vanilla 30 g

Malibu coconut 30 g

Malibu light 18 g

Malibu Angelo cocoa 40 g 

Malibu Angelo vanilla 40 g

Malibu Kid 25 g